06 558 908 81 info@zwerink.nl

Beheer Ontroerend Goed

Beheer Onroerend Goed

Het idee was destijds briljant: je koopt een pand in de buurt van een station, zoon of dochter trekt er in tijdens hun studietijd samen met een vriend of vriendin of een heel stel; ze betalen keurig een bescheiden huur, net genoeg om de rentelasten te dekken en het rendement zit hem vooral in de waardestijging van het pand zelf. Tot nu toe ging dat bijna als vanzelf goed. Kinderen mooi onderdak en het huis uit, geld degelijk belegd en rendement (bijna) verzekert!

Maar dan trekt het kind de wijde wereld in, de vriendinnen blijven wel of niet nog wat langer en er melden zich nieuwe huurders om de lege plekken op te vullen. Dan moet er ook nodig onderhoud gepleegd worden aan het pand zelf en dreigt het rendement te verdwijnen…

Belangrijk vragen:

Blijft het een pand voor studenten of zijn andere opties beter?

Is het zinvol, noodzakelijk of juist niet, om aan woningverbetering te gaan doen?

Het vaststellen en daarna verbeteren van het energielabel: nu of later?

Verkopen? Is een serieuze optie, maar een aanvulling op uw pensioen is dat natuurlijk ook!  Dat kan alleen maar als u uw zaakjes op orde heeft; de te verwachten onderhoudskosten goed in kaart heeft en de juiste huur rekent met degelijke contracten.

Wij kunnen helpen met het maken van de juiste afwegingen in uw situatie, helpen met het in kaart brengen van de toekomstige onderhoudskosten van uw pand. De investeringen in uw pand doorrekenen en u helpen met het nemen van de juiste beslissingen voor nu en in de toekomst.

Neem contact op

10 + 9 =